nong-do-phosphate-vo-co-duoc-chuyen-hoa-do-enzym-G-6-pase-co-trong-gan-chuot

nghien-cuu-trai-nhau

Hình 1: Nồng độ
phosphate vô cơ được
chuyển hóa do enzyme
G-6-Pase có trong gan
chuột

SẢN PHẨM TỪ TRÁI NHÀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *